Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność Państwa danych osobowych zgodnie z następującą polityką prywatności:
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, jeśli zostaną podane w ramach zamówienia, przy otwieraniu konta lub podczas rejestracji na biuletyn. Wykorzystujemy informacje podawane bez Pana/nią zgody, wyłącznie do realizacji Pańskiego zamówienia.

Ochrona danych osobowych
Nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim. Wyłączeni z tego są nasi partnerzy serwisowi uczestniczący w realizacji zamówienia, z wyjątkiem naszych partnerów serwisowych (takich jak osoby odpowiedzialne za przedsiębiorstwa wysyłkowe i personel, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności). W tych przypadkach stosowanie przesyłanych danych jest ograniczone do niezbędnego minimum.

Cookies
Nasz sklep internetowy będzie używał stałe pliki cookies do umożliwienia naszemu systemowi przechowywanie i przetwarzanie zawartości Twojego koszyka i do umożliwienia naszym użytkownikom sfinalizowania zakupu w innym dniu.

Bezpieczeństwo danych
Twoje dane płatnicze będą szyfrowane za pomocą 256 bitowej technologii SSL poprzez Internet. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy poprzez środki techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub dystrybucją danych przez nieuprawnione osoby. Dostęp do konta jest możliwy tylko po wprowadzeniu hasła osobistego.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Â\"GoogleÂ\"). Google Analytics używa Â\"cookiesÂ\", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania w jaki sposób użytkownicy z korzystają z tej witryny.Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli to będzie wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie będą przetwarzały te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, musi pamiętać, że jeśli to zrobi może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Prawo
Na mocy Federal Privacy ACt, ma Pan/ni prawo do dostępu, poprawy, zablokowania lub usunięcia pańskiej danych osobowych.

Kontakt Polityka Prywatności
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, ujawnienia, poprawiania, zablokowania lub usunięcia danych i cofanie zezwoleń przyznania, skontaktuj się z [email protected]